Üyeler için Kurallar

Bir Zindenetwork üyesi olarak Zindenetwork ile ilgili tüm faaliyetlerimi aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak uygun bir şekilde yürütmeyi kabul ediyorum:

1.Türkiye Cumhuriyetinin tüm yasal düzenlemelerine uymayı ve kanunlarında olabilecek her türlü değişikliğe uymayı kabul ediyorum.

2. Zindenetwork’ ün bu resmi yönetmeliğinde ve diğer tüm yayınlarında yer alan tüm kurallara uyacağımı onaylayıp, uymaya ve her şartta bağlı kalacağımı kabul ediyorum.

3. Zindenetwork’ün tüm web sitesi, yayın ve duyurularında belirtilen tüm ürünlerini ve kazanç planını bana bağlı olan tüm grubuma ve tüm müşterilerime adil, dürüst ve güvenilir bir şekilde sunacağım.

4. Zindenetwork ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dinsel, politik, ruhani, siyasi görüşlerini bildirmeyeceğim ve Zindenetwork’ü bunun için kullanmayacağım.

5.Müşterilerimin siparişlerini alırken, sorularına cevap verirken saygılı ve çabuk hareket edeceğim. Ürünlerin iade ya da değiştirilmesi ile ilgili olarak Zindenetwork web sitesi, duyuru ve yayınlarındaki kuralları uygulayacağım.

6.Bir Zindenetwork üyesi olarak, Zindenetwork’ün web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstleneceğim.

7.En yüksek seviyede dürüstlük, doğruluk, adillik, içtenlik ve sorumluluk sergileyecek şekilde hareket edeceğim.

8.Ne şartlar altında olursa olsun, Zindenetwork ilişkilerini kullanarak Zindenetwork tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağım. Doğrudan satış yöntemini benimseyip saygı duyacağım. Herhangi bir Zindenetwork ürününü doğrudan satış ilkesinin ve yasalarının haricinde perakende olarak satmayacağım.

9.Kişisel bilgilerimi, Zindenetwork’de gizli kalmak kaydıyla (3.şahıslara paylaşmadan) dilediği gibi kullanma yetkisini veriyorum.

10. Zindenetwork’ün ürün veya hizmetlerinin dışında, satış ve pazarlanması için, Zindenetwork ağını kullanmayacağım.

11. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır. Aktiflik şartı: Bütün Aktiflikler her seviye için 100 TL lik sistem üzerinden alışveriş yapılmasıdır ve bir önceki aydan yapılır.

12.Bütün ödemeler internet sitesi üzerinden kredi kartıyla yada şirket hesabına havale şeklinde yapılır. Üçüncü şahısların şirket adına ödeme almaları yasaktır.

13. Banka hesabı başka bir şahsa ait ise primlerini bu hesaptan alacağına dair yazılı ve imzalı onay dilekçesini kayıtlı olduğu mail adresi üzerinden şirkete iletmek zorundadır.

14.Üye kazançları aylık (her ayın 15inde) yapılır.

15.Tatil günlerine denk gelen ay sonlarını ve ödeme günlerini uzatma yetkisi Zindenetwork de saklıdır.
16.Hastalığı önleyici, tedavi edici veya iyileştirici olduğuna dair ifadeler, Sonuç garantisi veren ifadeler, Öncesi ve sonrası resimler kullanamaz.

17.Abartılı ve doğruyu yansıtmayan gelir iddiasında bulunamaz, gelirlerin her üyenin kendi çabasıyla orantılı olduğunu açıkça söyler.

18.Her üye, ürünlerini direkt olarak Zindenetwork’den almak zorundadır. Sponsordan ya da farklı hatlardan ürün alımı yasaktır.

19.Üyeler, müşterilerine Zindenetwork ürünlerini her zaman güncel fiyat listesinde önerilen müşteri satış fiyatı üzerinden satmalıdır.

20.Üyeler, olası üye adaylarını toplantı yada görüşmeye davet ederken, kasti olarak Zindenetwork ismini gizlememeli ve iş fırsatı ile ilgili yanıltıcı bilgi vermemelidir.

21.Bir üye sadece kendi misafirlerine ve üyelerine sponsorluk yapabilir.

22.Üye, diğer bir üyenin namına onun bilgisi, vekaleti ve yazılı izni olmadan Zindenetwork’ e sipariş geçemez ve onun adına teslim alamaz.

23. Zindenetwork üyesi “aktif” olması ve aktif olarak gerekli kuralları o ay yerine getirdiğinde prim, ödül ve bonuslara ve ilgili tüm ödemelere hak kazanır.

24.Üye Zindenetwork ürünlerinin ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili yanlış ya da yanıltıcı bilgi veremez. Web sitesi, yayınlarda veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, Zindenetwork’ün, ilgili müşteri ya da üyenin uğrayacağı tüm zararların tazmininden üye sorumludur.

25.Üye, Zindenetwork ün yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları vs. herhangi bir medya aracılığı ile Zindenetwork adına görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını (mms, sms, internet vs de dahil) kullanamaz. Sadece Zindenetwork’ün hazırladığı ve üyeleriyle paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve baskılı malzemeleri Zindenetwork’ün onayıyla kullanabilir.
26.Bir üye, diğer bir üyenin adayını çalamaz ve başka bir sponsora kaydolan üyeyi kendi grubuna geçirmek için ikna edip teşvik edemez.

27.Üye, Zindenetwork’ün bordrolu personeli değildir. Hiçbir şekilde hiçbir kimseye Zindenetwork adına yükümlülük altına giremez. Üye bu işi bağımsız olarak kendi adına yaptığını belirtmelidir. Aksi taktirde, müşterinin diğer üyelerin ve Zindenetwork’ ün uğrayacağı zararları tazminden sorumludur.

28. Zindenetwork her türlü bilgiyi, görüntü ve ses kayıtlarını toplayabilir, saklayabilir ve yayınlayabilir. Üye sistemden ayrılsa dahi bu hakkı mahfuzdur.

29.Üye, Zindenetwork garantisinden yararlanmak isteyen bir müşterisine, kanunlar ve koşullar çerçevesinde ürünün yenisiyle ya da başka bir ürünle 14 gün içerisinde değiştirilmesini ya da ürünü iade etmesini önermelidir.

30.Üyeler, kayıt sırasında Zindenetwork ödeme koşullarını detaylı olarak açıklamalı ve düzenli olarak grubunun Zindenetwork ödeme koşullarına uymalarını sağlamalıdırlar.

31.Bağımsız Üyeler, Zindenetwork adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez. Kendi adlarına izin aldıkları kimselere kendi sorumlulukları çerçevesinde gönderebilirler. Alıcı kişilerin izni olmaksızın, sms veya e-mail olarak Zindenetwork ile ilgili bir gönderim yapılması kesinlikle yasaktır.

32.Üye, kaydettiği her üyenin zinde negatif iyon kartını almasını sağlamalı ve her yeni üyeyi motive ederek gerekli eğitimi vermelidir. Ayrıca, ekibinin başarılı olması için de gerekli eğitimleri alıp ekibiyle paylaşmalıdır. Kariyer için baskı ile üye dahil etmek yeni üye adaylarını borçlandırmak etik dışı davranış olarak değerlendirilir.

33.Boşanmalarda (aynı lisansda çalışan eşler için), üyeliğin hangi tarafa verileceğine taraflar ya da mahkeme karar verebilir. Ancak üyelik bölünemez. Boşanma davası sonuçlanmadan geçen sürede hak edilen prim, ödül, hediye ve bonuslar ilk kaydolana ödenir.

34. Zindenetwork, Üyenin herhangi bir kural ihlali veya etik cezası için dilediği zaman Prim, Ödül ve Bonuslarını bekletme hakkını saklı tutar.

35.Tüm Prim hesaplamaları nettir. Üye vergi mükellefi ise hak ettiği prim üzerinden fatura karşılığı prim artı KDV şeklinde ödenir.

36.Tüm yasa, yönetmelik ve kurallar Üyeler tarafından eksiksiz uygulanmalıdır. Üye, kendisine ve Zindenetwork’e zarar verecek hiçbir hal ve harekete girmemelidir.

37.Üye, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde işini dilediği gibi sürdürebilir. Zindenetwork adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye hakkı yoktur. Ancak kendi adına ofis açabilir. Ofis dış cephe ve girişlerine Zindenetwork in logolarını ve ismini kullanamaz.

38.Hiçbir Üye, Zindenetwork adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ya da Zindenetwork logolu ürünleri başka bir yerden temin edemez.

39.Bir Üye, Zindenetwork ismini ve logosunu belirtilen kurallar doğrultusunda Zindenetwork’ün onayıyla kullanabilir.

40. Zindenetwork, enflasyon, yasa, mevzuatlardaki tüm artışları ve değişiklikleri fiyatlarına ve yönetmeliğine yansıtır. Kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirme ve yenileme (Yönetim Kuruluna girmiş liderleri ile karar alarak) hakkına sahiptir.

41.Hiçbir Üye, Zindenetwork ürünlerini ve yayınlarını perakendede satamaz. Web sitelerinde, satış sitelerinde ve internet üzerinde açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil diğer internet sitelerinden satamaz, tanıtım yapamaz ve gösteremez. (İnternet site çalışmalarını şirketten onay alarak yapabilirsiniz.) Perakende satış yerleri olmayan fuar alanları, kuaför/berber salonları, zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım standları gibi teknik olarak perakende satış yerleri olmayan kuruluşlarda ise sadece teşhir amaçlı tanıtım yapılabilir.

42.Üye, Zindenetwork’den bağımsız olarak işlerini yürütür. Kendisinin her türlü haberleşme aracında Bağımsız ünvanını kullanmalıdır. (Bağımsız Üye, Bağımsız Disbritör gibi).

43.Zinde Network tasarımları, programları, metinleri, grafikleri, yazılı ve görsel yayınlarının tamamı, fotoğrafları, görselleri, müziği ve güftesi telif hakları güvencesi altındadır. Çoğaltılması ve kullanılması ancak Zindenetwork’ün onayıyla mümkün olabilir.

44. Zindenetwork ürünlerin hatalı kullanımından doğacak zarardan sorumlu değildir.

45.Bir Üyenin ayrılması, istifası suretiyle kaydının silinmesi, sponsoruna alt ekibinin bağlanmasına neden olur.

46.Bir sponsorun, kampanya dahilinde başka bir sponsora olumsuz mesaj vermesi, motivasyonunu bozması, şirket ve şirket yetkilileri hakkında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, şirket kurallarına riayet etmemesi hallerinde, Zindenetwork ilgili sponsoru ( etik kurulunun vereceği kararla) en az altı ay süreyle veya süresiz olarak üyelikten çıkarabilir..

47.Bir üyenin, şirket ve şirket çalışanlarına ve Zindenetwork Üyelerine yönelik olarak twitter, facebook gibi sosyal medya ortamlarında hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazdığının, saygısız ifadelerde bulunduğunun, keza e-mail yolu ile de bu tarz yazılar yazdığının tespiti halinde ilgili üyenin üyeliği ( etik kurulunun vereceği karar dahilinde) iptal edilir.. Zindenetwork yerli ve milli bir şirket olması ve milli manevi değerlerimize önem vererek her türlü dedikoduyu hoş karşılamamaktadır.

Sponsor link aracılığıyla yapılan kayıtlarda Zindenetwork Üye sorumluluklarına ve yönetmelik kurallarına uygun şekilde davranması zorunludur. Yeni Üyeler ile yapılacak olan ilk iletişimde kurallara uyulmadığının (hakaret, saygısızlık vs.) tespiti halinde, Zindenetwork Disiplin Kurulu tarafından sözlü olarak uyarılacaktır. Zindenetwork, dilerse sözlü uyarı yerine üyenin üyeliğini en az üç ay süreyle veya süresiz olarak kapatabilir.

Navigation
Close

Sepetim

Kategoriler